X

Welke projecten heeft Pops afgerond?

Uitvoeren secretariaat Bruisend Made
Promotieplan schrijven en uitvoeren Maton Groep
Verzorgen rouwdrukwerk Beenakkers Uitvaartverzorging
Ontwikkelen leertraject particulieren met Rensson opleidingen
Lesgeven basiscursus Calculatie voor IPD opleidingen
Projectondersteuning SecretArtwork, een initiatief van Stg. Arcades
Secretariaat BV Everdenberg
Secretariaat BV Statendam Oosterhout
Regelen trainingslocaties voor Stichting H!VE
Ondersteuning PR & Communicatie Ondernemerskring Halderberge
Belacties naar leden voor Ondernemerskring Halderberge
Beschrijving werkprocessen Backoffice plus uitvoering bij IT Zaken
Ondersteuning project De Groene Pluim
Verzorgen secretariaat Stichting Netwerk MKB Brabant Zeeland
Verzorgen Backoffice Business Club Moerdijk
Adviseren Blizzerz Fashion & Lifestyle
Ondersteuning programmamanager arbeidsmarktregio Gorinchem
Office management werkgroep RIVO, gemeente Oosterhout
Personal Assistant SitY Academy
Nabellen leden MKB Regio Oosterhout
Backoffice RMT Gorinchem
Updaten gegevens site OZO
Backoffice WIJIJ
Coördinatie aanmeldingen H!VE experiences