X

Administratieve organisatie

Vindt u het tijd om uw administratieve organisatie efficiënter in te richten of geheel te vernieuwen?

Pops biedt ondersteuning bij het opzetten en het inrichten van uw administratieve organisatie. Samen met Bianca gaat u aan de slag, zo blijft u nauw betrokken bij de (her)inrichting uw eigen administratie.

Met het (her)inrichten van uw administratieve organisatie moet u denken aan:

  • het opzetten van een administratieve organisatie
  • een reorganisatie van uw administratie
  • het aanbrengen van structuur
  • advisering over de betering van de efficiency en effectiviteit